Soms verlies je wel eens het juiste perspectief. Draai het daarom eens om en bekijk het van de andere kant.